Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zabezpieczenia Banków

Zabezpieczenia banków, kantorów , instytucji finansowych
Kasy (Szafy) pancerne KPL klasa III-V

 

Kasy pancerne lekkie KPL charakteryzujÄ… siÄ™ wysokim stopniem zabezpieczenia swojej zawartoÅ›ci. S?u?? do przechowywania gotówki, czeków, weksli, papierów warto?ciowych, dokumentów oraz innych wa?nych i cennych przedmiotów. Kasy pancerne lekkie najcz??ciej wykorzystywane s? w bankach, instytucjach finansowych oraz pomieszczeniach kasowych.
Certyfikaty do przechowywania:
Warto?ci zgodnie z norm? europejsk? EN 1143-1, klasa III-IV.
Dokumentów niejawnych, klasa A, B i C.
Broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami IMP - KT/101/IMP/2004(6).

 

Produkty depozytowo-bankowe

Sejfy kasjerskie LS+ klasa S1, S2, I

 

Sejfy kasjerskie znajduj? zastosowanie na stanowiskach kasowych i innych miejscach, gdzie wyst?puje obrót i depozyt gotówki. Umo?liwiaj? zabezpieczenie gotówki, z któr? kasjerzy pracuj? przy obs?udze kas.
Wyposa?one s? w szuflad? z wk?adkami na bilon i banknoty oraz otworem wrzutowym umo?liwiaj?cym deponowanie nadmiaru gotówki do cz??ci depozytowej.

 

 

 

 

 Multisejfy  serii XP i XS klasa S1, S2, I


Multisejf jest urz?dzeniem antynapadowym przeznaczonym do bezpiecznego przechowywania warto?ci pieni??nych.
Multisejf zamontowany pod blatem stanowiska kasowego znacz?co usprawnia prac? w zakresie obs?ugi kasowej oraz podnosi poziom bezpiecze?stwa ludzi i ?rodków pieni??nych.

 

 

Sejfy wrzutowe klasa S1, S2, D-II


 


Przeznaczone do deponowania gotówki,weksli,papierów warto?ciowych bez potrzeby
      otwierania sejfu przy wrzucie.
Znajduj? zastosowanie w sklepach, na stacjach benzynowych, w biurach i wsz?dzie tam
gdzie ma miejsce deponowanie i obrót pieni?dzmi.

 

INNE


Wrzutnia elektroniczna klasa II-VI oraz kasy transferowe